Gạc cầu đa khoa và gạc cầu sản khoa

Gạc cầu đa khoa và gạc cầu sản khoa

  • 4.50

Mô tả: Được sản xuất từ gạc dệt hút nước (100% cotton) được cuộn tròn thành viên, gạc cầu sản khoa có thêm lớp bông ở giữa gạc…

Liên hệ:

Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Memco

HotLine: 0236.3787.888

Email: kinhdoanh@memco.vn

Mô tả sản phẩm

Mô tả: Được sản xuất từ gạc dệt hút nước (100% cotton) được cuộn tròn thành viên, gạc cầu sản khoa có thêm lớp bông ở giữa gạc… Gạc cầu đa khoa và gạc cầu sản khoa có cản quang hoặc không có cản quang

Qui cách:

- Fi 30x1 lớp

- Fi 30x2 lớp

- Fi 40x1 lớp

- Fi 40x2 lớp

- Gạc cầu sản khoa Fi 45

- Gạc cầu sản khoa Fi 50