Gạc phẫu thuật

Gạc phẫu thuật

  • 4.50

Mô tả: Được sản xuất từ gạc dệt hút nước hoặc gạc không dệt hút nước (100% cotton)…

Liên hệ:

Công ty cổ phần vật tư và thiết bị y tế Memco

HotLine: 0236.3787.888

Email: kinhdoanh@memco.vn

Mô tả sản phẩm

Mô tả: Được sản xuất từ gạc dệt hút nước hoặc gạc không dệt hút nước (100% cotton)… Gạc phẫu thuật có cản quang hoặc không có cản quang

Qui cách:

- Gạc băng mắt 4,5cm x 7 cm x 6 lớp

- Gạc băng mắt 5cm x 7cm

- Gạc băng mắt 5cm x 7cm x 8 lớp

- Gạc củ ấu sản khoa

- 5cm x 7cm x 8 lớp

- 5cm x 7cm x 12 lớp

- Gạc tiểu phẫu 6cm x 10cm x 4 lớp

- 6cm x 10cm x12 lớp

- 7cm x 11cm x 12 lớp

- 8cm x 8cm x 12 lớp

- 10cm x 10cm x 8 lớp

- 10cm x 10cm x 12 lớp

- 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp

- 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp

- 20cm x 20cm x 3 lớp

- Các qui cách khác tùy theo yêu cầu của khách hàng